Home

Redakcja   Artykuły  Do Autorów   Recenzenci   Rada naukowa   Kontakt

Archiwum

 

Redaktor naczelny

Dr Katarzyna Kołakowska

 

Zastępca redaktora naczelnego

Dr Iwona Wieżel

 

Redaktor językowy

Dr Lech Giemza

Sylwia Wilczewska

 

Redaktor tematyczny

Dr hab. Ewa Osek

 

Sekretarz Redakcji

Dr Lesław Łesyk