Redakcja czasopisma
Redaktor naczelny
Dr Katarzyna Kołakowska
Zastępca redaktora naczelnego
Dr Iwona Wieżel
Redaktor językowy
Dr hab. Lech Giemza
Sylwia Wilczewska
Redaktor tematyczny
Dr hab. Ewa Osek
Sekretarz Redakcji
Dr Lesław Łesyk