Redakcja czasopisma
p.o.Redaktor naczelny
Dr hab. Iwona Wieżel
Redaktor językowy
Dr hab. Lech Giemza
Dr Sylwia Wilczewska
Redaktor tematyczny
Dr hab. Ewa Osek
Sekretarz Redakcji
Dr Lesław Łesyk