Rada naukowa


Krystyna Bartol, Prof. dr hab., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jerzy Danielewicz, Prof. dr hab., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Radcliffe G. Edmonds, Prof. Bryn Mawr College (USA)

Richard Janko, Prof. University of Michigan (USA)

Roger T. Macfarlane, Prof. Brigham Young University (USA)

Henryk Podbielski, Prof. dr hab., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II