Home

Redakcja    Artykuły    Do Autorów    Recenzenci    Rada naukowa    Kontakt

Archiwum

 

 Rada naukowa

Krystyna Bartol, Prof. dr hab., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jerzy Danielewicz, Prof. dr hab., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Radcliffe G. Edmonds, Prof. Bryn Mawr College (USA)

Richard Janko, Prof. University of Michigan (USA)

Roger T. Macfarlane, Prof. Brigham Young University (USA)

Henryk Podbielski, Prof. dr hab., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II