Littera Antiqua
Instytut Filologii Klasycznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al.Racławickie 14
20-950 Lublin
tel. 81/445-43-53Redaktor naczelny

Dr Katarzyna Kołakowska
tel. 604-586-792
e-mail: k.kolakowska@litant.eu


Sekretarz Redakcji

Dr Lesław Łesyk
tel. 510-643-272
e-mail: l.lesyk@litant.eu


Zastępca redaktora naczelnego

Dr Iwona Wieżel
tel. 697-282-221
e-mail: i.wiezel@litant.eu


Redaktor językowy

Dr hab. Lech Giemza
e-mail: l.giemza@litant.eu

Sylwia Wilczewska
e-mail: s.wilczewska@litant.eu

Redaktor tematyczny

Dr hab. Ewa Osek
e-mail: e.osek@litant.eu