Littera Antiqua
Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al.Racławickie 14
20-950 Lublin
tel. 0048 81 445-43-53Redaktor naczelny

p.o. Dr hab Iwona Wieżel
tel. +48 697 282 221 
e-mail: i.wiezel@litant.eu


Sekretarz Redakcji

Dr Lesław Łesyk
tel. 510-643-272
e-mail: l.lesyk@litant.eu


Redaktor językowy

Dr hab. Lech Giemza
e-mail: l.giemza@litant.eu

Dr Sylwia Wilczewska
e-mail: s.wilczewska@litant.eu

Redaktor tematyczny

Dr hab. Ewa Osek
e-mail: e.osek@litant.eu