Szanowni Państwo,

artykuły należy przesyłać na adres sekretarza Redakcji.


1. W naszym czasopiśmie możecie Państwo, poza zwykłym tekstem, zamieszczać wszelkie pliki audio, zdjęcia i prezentacje, których jesteście autorami bądź posiadacie prawa autorskie.

2. Do artykułów prosimy dołączać Państwa biogramy (tytuł naukowy, miejsce pracy, adres e-mail, zainteresowania naukowe).

3. Kolejnym załącznikiem do artykułu powinny być: bibliografia, tytuł artykułu w języku angielskim, streszczenie w języku angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

4. Procedura recenzowania:
Po przesłaniu artykułu na adres Redakcji (w formacie WORD i PDF), tekst zostaje przekazany do recenzji, której dokonuje dwóch niezależnych Recenzentów. Zarówno tekst recenzowany, jak i recenzja są przekazywane stronom zainteresowanym w sposób anonimowy, co gwarantuje obiektywną ocenę.
Jeśli Recenzenci w jasno sformułowanym wniosku decydują o dopuszczeniu artykułu do publikacji, wówczas Redakcja przesyła Autorowi artykuł wraz z anonimową recenzją w celu naniesienia niezbędnej korekty. W przypadku, kiedy przynajmniej jedna z recenzji jest negatywna, artykuł nie może zostać opublikowany, o czym Autor zostanie poinformowany.
Po otrzymaniu recenzji Autor jest zobowiązany w możliwie krótkim (nie przekraczającym 30 dni) terminie przesłać na adres redakcji poprawiony artykuł.

5.Ghostwriting i Guest authorship (honorary authorship)
 Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy muszą mieć pewność, że Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie czy są jej bezpośrednimi Autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.
Z łamaniem tych zasad łączą się dwa przeciwstawne pojęcia:
Ghostwriting: mamy z nim do czynienia, jeśli ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Guest authorship (honorary authorship): mamy z nim do czynienia, jeśli udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

6. Redakcja planuje włączyć się do systemu identyfikacji cyfrowej dokumentu elektronicznego DOI, dzięki czemu Państwa artykuły będą w przyszłości chronione w sieciach cyfrowych.
Wzór umowy licencyjnej podpisywanej z Autorami


pobierz
UWAGA!!!
Artykuły niespełniające poniższych wymogów nie będą procedowane w dalszym procesie recenzenckim.
1.    Teksty w języku polskim tworzymy za pomocą czcionki: Times New Roman 12, odstęp 1,5, w przypisie natomiast: Times New Roman 10, odstęp 1.

2.    Teksty w języku greckim tworzymy za pomocą czcionki sgreek.

3.    Czasopisma podajemy w cudzysłowie, skróty czasopism bez cudzysłowu.

4.    Paragraf/rozdział z książki zaznaczamy poprzez: „in:”

5.    Jeśli korzystamy z dwóch (lub więcej) publikacji jednego autora (artykuły lub książki) pochodzących z jednego roku, to po roku wydania wstawia się małą literę (a, b, c,…), gdzie porządek alfabetyczny wskazuje na literkę, np.
w bibliografii:
Nowak P. 2011a: Brahms twórcą symfonii romantycznej, „Studia muzyczne” 1, 113-152.
Nowak P. 2011b: Symfonia romantyczna w XXI wieku, „Studia muzyczne” 14, 32-66.
 
W przypisie:
Nowak 2011a: 44.          (chodzi o art. Brahms…)
Nowak 2011b: 142.        (chodzi o art. Symfonia…)

6.    Jeśli dzieło ma kilka tomów, to w bibliografii:
2 vol.                  (oznacza, że korzystam z 2. tomu),
vols. 1-2             (oznacza, że są dwa tomy)
 

Z przyjemnością informujemy, że stworzony przez redakcję   „Littera Antiqua”          styl cytowań "Littera Antiqua" został włączony do międzynarodowego narzędzia zarządzania bibliografią CITAVI (www.citavi.com.pl).
 
Zachęcamy, aby ułatwić Państwu pracę, do zainstalowania darmowego programu CITAVI FREE (pobierz), w którym istnieje styl cytowania "Littera Antiqua"

lub:
 
OPIS SZCZEGÓŁOWY I PRZYKŁADY DO POBRANIA:

(pobierz opis szczegółowy - przykłady i skróty)