Littera Antiqua
ISSN 2082-9264
Artykuły
Monika Fajler
(Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Czy homerycka psyche  to dusza-oddech?


( plik pdf )
Katarzyna Kołakowska
 (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Dwa papirusy religijne: PDerv. w PHerc. 1428 fr. 14: porównanie


( plik pdf )
Gloria Larini
The archetype of the jump from a cliff: a ritual linked to orphic and indoeuropean rites for
a new reading of Euripides, Suppl., 1012-1014 


( plik pdf )
Christina - Panagiota Manolea
Ancient Greek literary and philosophical tradition in Kostas Varnalis’
 The True Apology of Socrates and The Diary of Penelope


 ( plik pdf )
Ewa Osek
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Śladami Fajdrosa


 ( plik pdf )
Agnieszka Dziuba
 (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Marek Celiusz Rufus - obraz republikańskiego polityka w cyklu powieściowym Stevena Saylora


 ( plik pdf )
Józef Majewski
 (Uniwersytet Gdański)
Niewyrażone światło. O Demeter w opowiadaniu Biłek Jarosława Iwaszkiewicza


( plik pdf )
Przekłady
Ewa Osek
 (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Marinus z Samarii, Żywot neoplatonika Proklosa (wstęp, przekład, komentarz)


 ( plik pdf )
Artur Turowski
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Ksenofont, O sztuce jeździeckiej (wstęp, przekład)


( plik pdf )
Artur Turowski
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Ksenofont, Porady albo o dochodach (wstęp, przekład, komentarz)


( plik pdf )
Recenzje
„Nareszcie Ksenofont” - Ksenofont, Obrona Sokratesa przed sądem, tłumaczenie
i komentarz Dorota Tymura, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015, ss. 96 (Artur Pacewicz)


( plik pdf )