Home


Redakcja    Artykuły    Do Autorów    Recenzenci    Rada naukowa    Kontakt

Archiwum

 
( pobierz całość - plik pdf )


Monika Fajler

(Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Czy homerycka psyche  to dusza-oddech?  

( plik pdf )

 

Katarzyna Kołakowska

 (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dwa papirusy religijne: PDerv. w PHerc. 1428 fr. 14: porównanie

( plik pdf )

 

Gloria Larini

The archetype of the jump from a cliff: a ritual linked to orphic and indoeuropean rites for
a new reading
of Euripides, Suppl., 1012-1014
 

( plik pdf )

 

Christina – Panagiota Manolea

Ancient Greek literary and philosophical tradition in Kostas Varnalis’
 The True Apology of Socrates and The Diary of Penelope
 

( plik pdf )

 

Ewa Osek

(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Śladami Fajdrosa 

( plik pdf )

 

Agnieszka Dziuba

 (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Marek Celiusz Rufus – obraz republikańskiego polityka w cyklu powieściowym Stevena Saylora 

( plik pdf )

 

Józef Majewski

 (Uniwersytet Gdański)

Niewyrażone światło. O Demeter w opowiadaniu Biłek Jarosława Iwaszkiewicza

( plik pdf )

 

 

PRZEKŁADY

Ewa Osek

 (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Marinus z Samarii, Żywot neoplatonika Proklosa (wstęp, przekład, komentarz) 

( plik pdf )

 

Artur Turowski

(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Ksenofont, O sztuce jeździeckiej (wstęp, przekład)

( plik pdf )

 

Artur Turowski

(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Ksenofont, Porady albo o dochodach (wstęp, przekład, komentarz)

( plik pdf )

 

RECENZJE

 

 

„Nareszcie Ksenofont” - Ksenofont, Obrona Sokratesa przed sądem, tłumaczenie
i komentarz Dorota Tymura, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015, ss. 96 (Artur Pacewicz)

( plik pdf )