Littera Antiqua
ISSN 2082-9264
Artykuły
Gryksa Edyta
(University of Silesia in Katowice)

General Remarks on the Issue of Suicide in Antiquity versus modern Times

( plik pdf )
Mąka Magdalena
 
Telewizyjne inscenizacje dramatów antycznych w czasach PRL

( plik pdf )
Mąka Magdalena

Telewizyjne inscenizacje dramatów antycznych w czasach III RP 

( plik pdf )
Ewa Osek
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Τροφώνιον. Lokalizowanie wyroczni Trofoniosa w Lebadei

 ( plik pdf )
Rott Dariusz
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Gall Anonim w świetle najnowszych badań Tomasza Jasińskiego

 ( plik pdf )
Szurgot Dominik

Marek Celiusz Rufus. „Genialny nicpoń” wśród "barbatuli iuvenes"

 ( plik pdf )
 
Przekłady
Sobolewska Mariola
Narecki Krzysztof
 (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Scholia do Pauzaniasza (Scholia ad Pausaniam). (wstęp, przekład,komentarz)

 ( plik pdf )
 
 
Recenzje
Pseudo-Longinus, Pseudo-Aristides, Anonymous Seguerianus, Apsines. Three Greek stylistic treatises and two rhetorical treatises from the period of the Roman Empire, introduction, translation and commentary by Henryk Podbielski. Preface and scientific editing by Krzysztof Narecki. Published by Towarzystwo Naukowe KUL, John Paul IΙ Catholic University of Lublin, Lublin 2016, pp. 619 (Krzysztof Narecki)

( plik pdf )
Daniel Zarewicz, Przywoływanie bogów - mit, magia, misteria w starożytnej Grecji,
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa; Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego 2017, ss. 397.
Print. ISBN 978-83-948011-2-0 (Ewa Osek)

( plik pdf )

Dominik Chechelski, Cycerona i Jana Pawła II myślenie o starości, seria: Horyzonty dogmatu,
Kraków: wyd. Scriptum 2017, ss. 221. Print. ISBN 978-83-65432-48-3
(ks. Dariusz Piasecki)

( plik pdf )