Littera Antiqua
ISSN 2082-9264
Artykuły
Anna Kruszyńska
(Uniwersytet Warszawski)

Życie w odizolowaniu? Dzieciństwo Atenek

( plik pdf )
Martosz Leszkiewicz
(Uniwersytet Jagielloński)
 
Melie - nimfy jesionu

( plik pdf )
Lesław Łesyk
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)


Rubruki liturgiczne i zapiski własne w Cod. Graec. Qu. 23 a współczesny służebnik słowiański

( plik pdf )
Artur Turowski
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Ariana Szyk przeciwko Alanom. Wstęp, przekład, komentarz

 ( plik pdf )