Littera Antiqua
ISSN 2082-9264
Artykuły
Libowski Łukasz
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

[...] Odores, quos tener e terra divite mittit Arabs. Funkcja motywu wyperfumowanego
i zamożnego Araba oraz wonnej i zasobnej Arabii w twórczości poetów rzymskich okresu
augustowskiego

( plik pdf )
Mućka Sebastian
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Przyczyny upadku wielkich miast i pałaców: Myken i Tirynsu - przegląd najnowszych
stanowisk

( plik pdf )
Wilk Piotr
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Świat zapachów w elegiach Propercjusza według polskiego przekładu z 1839 roku.
Studium wybranych zagadnień

( plik pdf )
Witowski Wojciech
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Kościół wobec służby wojskowej i wojny w świetle wybranych kanonów ksiąg pokutnych
od VI do XI wieku

( plik pdf )