24.03.2016

Home


Redakcja    Artykuły    Do Autorów    Recenzenci    Rada naukowa    Kontakt

Archiwum


   

 
Littera Antiqua 
ISSN 2082-9264
Czasopismo Naukowe
Instytut Filologii Klasycznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła
II   

Szanowni Państwo!

W imieniu Redakcji zapraszam do składania artykułów, recenzji i rozpraw z zakresu nauk dotyczących antyku grecko-rzymskiego w internetowym czasopiśmie naukowym „Littera Antiqua”, które jest wydawane w Instytucie Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczególnie zapraszamy filologów klasycznych, historyków, filozofów oraz wszystkich naukowców zajmujących się starożytnością.

 

Opis: http://litant.eu/open%20acces_small.jpeg      Opis: http://litant.eu/by.jpg

 

Czasopismo przewidziane jest jako półrocznik. Jego pierwotną wersją jest wersja online nośnikiem (formuła open access). Nad utrzymaniem wysokiego poziomu naukowego czuwają Recenzenci z  renomowanych ośrodków akademickich w Polsce i na świecie. Artykuły opublikowane w "Littera Antiqua" indeksowane są w bazach m.in.: CEEOL oraz DOAJ, a także IC Journals Master List.

Na podstawie ogłoszonej w formie komunikatu liście czasopism naukowych

(23 grudnia 2015 r.) "Littera Antiqua"

została umieszczona w części B i otrzymała 8 punktów.

Czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2013, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 6,90 pkt.

 Głównymi założeniami utworzenia czasopisma są: szybkość publikowania wyników prowadzonych badań naukowych, możliwość dyskusji naukowej oraz możliwość wykorzystania najnowszych technologii informacyjnych, takich jak: prezentacje, filmy, zdjęcia, co jest niemożliwe w tradycyjnych czasopismach naukowych ukazujących się drukiem.

                                                           Redaktor naczelny

                                                           dr Katarzyna Kołakowska

                                                           k.kolakowska@litant.eu